SF-Caravan 

SF-Caravan ry on matkailuajoneuvon käyttäjien muodostamien yhdistysten valtakunnallinen keskusjärjestö, joka valvoo matkailuajoneuvon käyttäjien etuja ja edistää heidän yhteisiä pyrkimyksiään. Monivaiheista ja uraa uurtavaa työtä on Suomessa tehty vuodesta 1964 saakka.

Järjestötoiminnasta on vuosien saatossa tullut tuttavallisten yhteiskokoontumisten lisäksi ammattimaista, suunniteltua ja hyvin johdettua toimintaa, joka pyrkii vaikuttamaan karavaanaritoiminnan lisäksi laajasti leirintämatkailun ja matkailuajoneuvoalan kehitykseen.

Leirintämatkailun kehittämiseksi liitto edistää kokonaisvaltaisesti ja monipuolisesti matkailuajoneuvojen käyttömahdollisuuksia, kehittää leirintäalueita ja edistää liikenne- ja leirintäturvallisuutta sekä ympäristönsuojelua. Liitto työskentelee yhdessä viranomaisten, matkailuajoneuvojen valmistajien, maahantuojien, myyjien sekä matkailu- ja leirintäyrittäjien ja -yhteisöjen kanssa.

Caravan tiedottaa 2024

Caravan tiedottaa 2023